Warsztat będzie odpowiedzią na  pytanie czym jest  poziom pre-ekspresywny w pracy tancerza i choreografa i dlaczego jest tak ważny w procesie kreacji spektakli tanecznych.

Czerpać będzie z dokonań takich twórców teatru jak Eugenio Barba,  czy Jerzy Grotowski zaanektowanych  do procesu twórczego Eryka Makohona. Jednocześnie będzie przybliżać język komunikacji scenicznej, niezależny od teatralnej kultury, geograficznej proweniencji – uniwersalny dla  większości technik scenicznych.

Warsztat podsunie odpowiedzi na pytania, jak używać procesu „poszerzenia”,  czym jest „ciało-umysł w życiu”, jak stymulować sceniczne bios, czym jest sceniczna organiczność i w końcu, jak sprawić by performer  poprzez ruch i obecność sceniczną oddziaływał na percepcję widza zanim jeszcze zacznie wyrażać, opowiadać czy budować znaczenia. Proponowany cykl wyposaży uczestników w konkretne narzędzia, umożliwiające przekształcenie działania na scenie w energię poza-codzienną.

Warsztat kierowany jest zarówno do tancerzy, pedagogów jak i choreografów  reżyserów czy wszystkich którym bliskie są zagadnienia performatyki.

Jego celem jest przybliżenie metod pracy scenicznej i twórczej, w której głównymi narzędziami są obecne ciało i umysł.

has been added to the cart. View Cart
Skip to content