Rezydencja badawcza Sławka Krawczyńskiego i Anny Godowskiej

Celem rezydencji jest praca twórcza i badawcza poświęcona projektowi tańca współczesnego p.t. „POPGUNS”.

Na pracę w ramach rezydencji Przestrzeni Sztuki złożą się następujące działania:

  1. Wprawki i szkice choreograficzne do spektaklu „POPGUNS”
  2. Prace artystyczno-badawcze związane z choreografią do ww. spektaklu, podejmujące temat „Taniec i sztuka masowa”.
  3. Rozwój oryginalnej metody pracy artystycznej w dziedzinie tańca – poszerzenie jej o nowe aspekty związane z tańcem w kulturze masowej.
  4. Warsztaty dla tancerzy przybliżające metodę pracy artystycznej Anny Godowskiej i Sławka Krawczyńskiego Święto snów.
  5. Spotkanie z publicznością połączone z wykładem performatywnym  na temat metody pracy artystycznej „ŚWIĘTO SNÓW’ oraz projektu „POPGUNS“.

Wspomniana metoda wyrasta z inspiracji  psychologią analityczną Carla Gustawa Junga oraz psychologią zorientowaną na proces Arnolda Mindella.  Zgodnie z tymi podejściami sen, czy też śnienie, stanowią rzeczywistość stale przenikającą świat człowieka. Otwarcie się na ten wymiar świata  – często niewidoczny i nieuświadomiony – stanowi podstawę metody. Pozwala ona tancerzowi wyjść poza horyzont zwyczajnej świadomości, doświadczyć nowych jakości w swoim ciele i ruchu, a jednak bardzo bliskie i zarazem zindywidualizowane.

Slawek Krawczyński i Anna Godowska rozwijają swoją prekursorską metodę od kilkunastu lat. Ich poszukiwaniom udzieliły wsparcia renomowane instytucje, takie jak: Centre national de la danse w Paryżu, Międzynarodowa fundacja THEOREM, Centrum Le Manege w Mons, Visegrad International Fund, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Art Stations Foundation w Poznaniu.

 

Projekt „POPGUNS” 

Multimedialny spektakl łączący taniec współczesny, teatr, muzykę ‘live’ oraz projekcje wideo.

Wielowymiarowa wizja współczesnej kultury, w której pastisz popularnych gatunków zderza się z czystą żywotnością ludzkiego ciała.

Głównym tematem spektaklu jest zjawisko kultury masowej, która jawi się twórcom projektu jako wielki zbiorowy sen współczesnych czasów. Jako narkotyk i zarazem narkotyczna wizja wypełniona substytutami doznań i doświadczeń, kompensujących niedostatki codziennego życia, a nawet próbujących zastąpić samo życie. „Popguns” ma być wizją tej zbiorowej halucynacji, której nikt nie traktuje poważnie i której wszyscy ulegają. Z drugiej strony  celem spektaklu jest demistyfikacja języka kultury masowej, jego przekształcenie w niejednoznaczny tekst i żywą formę.

Projekt realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Lokalnym operatorem projektu jest Podlaskie Stowarzyszenie Tańca oraz Opera i Filharmonia Podlaska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

Skip to content