Fot. Mieczysław Czapko

Tańce pogranicza wschodniego. Folklor podlaskich Białorusinów

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo prezentującymi tradycyjne tańce oraz stroje podlaskich Białorusinów.

Materiały zostały zrealizowane w ramach projektu – Tańca pogranicza Wschoniego, którego celem była popularyzacja tradycyjnych tańców podlaskich Białorusinów jako jednej z grup etnicznych tworzących wielokulturowy krajobraz Podlasia oraz utrwalenie i archiwizacja stanu obecnego tradycyjnego i zrekonstruowanego folkloru tanecznego w postaci filmów o charakterze etnograficznym wraz analizą kulturoznawczą, choreologiczną i ruchową.

 

Informacje o projekcie oraz omówienie poszczególnych tańców dostępne są broszurze poniżej:

TANIEC
STROJE

NAGRANIA
Scenariusz i reżyseria: Mariusz Żwierko, Karolina Garbacik
Konsultacje Merytoryczne: Anna Fionik, Doroteusz Fionik
Prowadzenie lekcji tańca: Mariusz Żwierko, Magdalena Sokólska
Tancerze: Zuzanna Derewońko, Weronika Kordiukiewicz, Maksym Fionik, Krzysztotof Ratyński
Stroje prezentują: Weronika Kordiukiewicz, Eliasz Fionik
Muzyka: Zespół „Żenerwa” w składzie Doroteusz Fionik, Taisa Fionik, Eliasz Fionik
Zdjęcia, dźwięk, montaż: Paweł Dudko
Opieka nad projektem: Karolina Garbacik
Nagrania realizowano w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

BROSZURA
Tekst: Mariusz Żwierko, Magdalena Sokólska
Korekta: Zofia Żółtek
Zapis nutowy: Wiesław Doliński.

Lokalnym operatorem projektu jest Podlaskie Stowarzyszenie Tańca oraz Opera i Filharmonia Podlaska.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Lokalnym operatorem projektu jest Podlaskie Stowarzyszenie Tańca oraz Opera i Filharmonia Podlaska.

 

 

 

has been added to the cart. View Cart
Skip to content