Nabór tancerzy (uczniów i studentów szkół artystycznych) do projektu “Koncerty Poruszone. Paralaksa”.

UWAGA: NABÓR ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 04.10.22 R. DO GODZ. 23.59

Celem naboru jest wyłonienie tancerzy do realizacji 3 etiud tanecznych w ramach Projektu “Koncerty Poruszone. Paralaksa”.

„Koncerty poruszone. Paralaksa” to  projekt artystyczno-edukacyjny realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Sztuki. W jego ramach przewidziane jest stworzenie 3 etiud tanecznych do jednego, interpretowanego muzycznie na trzy różne sposoby utworu muzycznego, wykonywanych przy udziale orkiestry i chóru. Jego finałem jest prezentacja etiud w ramach koncertu finałowego w Białymstoku.

Choreografie zostaną stworzone przez 3 choreografów:

  • Sylwię Hefczyńską-Lewandowską,
  • Andrzeja Morawca,
  • Eduarda Bablidze – Sabeli.

Każdy z choreografów w ramach naboru wyłoni od 4 do 6 tancerzy, z którymi stworzy swoją etiudę taneczną.

Nabór adresowany jest do uczniów polskich szkół baletowych i szkół sztuki tańca, którzy ukończyli 15 lat oraz studentów wydziałów i kierunków tanecznych i choreograficznych uczelni artystycznych.

Celem projektu jest umożliwienie wybranym uczniom szkół baletowych oraz studentom wydziałów i kierunków tanecznych i choreograficznych uczelni artystycznych współpracy z choreografami uznanymi w polskim środowisku tańca oraz nabycia umiejętności realizacji choreografii we współpracy z orkiestrą. Organizator zapewnia Uczestnikom nocleg, ubezpieczenie, przestrzeń do prób podczas realizacji Projektu oraz wsparcie produkcyjne. Za udział w projekcie tancerze nie otrzymują wynagrodzenia.

Harmonogram 

  • realizacja prób I choreografa: 13-16.10.2022 r.,
  • realizacja prób II choreografa: 10-14.11.2022 r.,
  • realizacja prób III choreografa: 01-05.12.2022 r.,
  • próby wznowieniowe wszystkich trzech etiud przeprowadzone przez Opiekuna zespołu tanecznego: 15-17.12.2022 r.,
  • próby generalne wszystkich trzech etiud wraz z choreografami oraz orkiestrą: 18-20.12.2022 r.,
  • Premiera etiud w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku: 20.12.2022 r.

Zgłoszenia dokonywane są za pośrednictwem Formularza internetowego dostępnego na stronach internetowych Przestrzeni Sztuki Białystok w terminie do 03.10.2022 r.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, formularz zgłoszeniowy wypełnia i wysyła opiekun prawny aplikującego. Dodatkowo w takiej sytuacji opiekun prawny wypełnia zgodę na udział w Projekcie osoby nieletniej (będącej Załącznikiem nr 2 do Regulaminu) i wysyła ją na adres: kontakt@podlaskiestowarzyszenietanca.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska zgłaszanego tancerza.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia: 06.10.2022 r.,

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – nabór zamknięty

REGULAMIN 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do wglądu

Załącznik nr 2 Zgoda na udział w projekcie osoby nieletniej

Załącznik nr 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

KLAUZULA RODO

WYNIKI NABORU

Projekt realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Lokalnym operatorem projektu jest Podlaskie Stowarzyszenie Tańca oraz Opera i Filharmonia Podlaska.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content