Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na rezydencję choreograficzną w ramach programu “Przestrzenie Sztuki Białystok”

Celem konkursu jest wybór dwóch Projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Programu Rezydencyjnego „Przestrzeni Sztuki Białystok” w DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych, będącego partnerem Programu.

  • Założeniem Programu Rezydencyjnego “Przestrzeni Sztuki Białystok” w 2022 roku jest stworzenie warunków niezależnym choreografom i artystom tańca do rozwoju własnej praktyki choreograficznej.
  • Zakładanym efektem rezydencji jest wypracowana lub udoskonalona autorska praktyka choreograficzna – narzędzie twórcze, metoda prowadzenia tancerza lub komunikacji z nim, doskonalenie się w pracy z nowymi środkami wyrazu (nowymi mediami, kostiumem, rekwizytem), pogłębiona współpraca z innym artystą (tancerzem, kostiumografem, dramaturgiem, reżyserem światła, innym choreografem itp.), także z osobami spoza środowiska tanecznego, osobami niebędącymi profesjonalistami lub reprezentującymi społeczność lokalną lub  inny cel wskazany przez choreografa. Rezydencja nie musi zakończyć się pokazem spektaklu ani pokazem work in progress.
  • Terminy realizacji rezydencji zostaną ustalone z laureatami konkursu, lecz obejmą przedział czasowy: 19.09 – 30.11.2022 r. Minimalny czas trwania pojedynczej rezydencji to 7 dni z rzędu.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje przedstawiciel autorów projektu za pośrednictwem Formularza internetowego dostępnego na stronach internetowych Przestrzeni Sztuki Białystok wraz z przesłaniem mailowo załączników wskazanych w regulaminie (jeśli są wymagane)  w terminie od 23  sierpnia do 6 września 2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 09.09.2022 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – NABÓR ZAMKNIĘTY

REGULAMIN 

ZAŁĄCZNIKI:

KLAUZULA RODO

WYNIKI: 

Komisja do realizacji rezydencji choreograficznych wybrała projekty zgłoszone przez:
Sławomira Juszczaka
Jana Saratę

Protokół posiedzenia komisji dostępny jest TUTAJ 

Konkurs realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Lokalnym operatorem projektu jest Podlaskie Stowarzyszenie Tańca oraz Opera i Filharmonia Podlaska.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

Skip to content